Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Pferderassen Übersicht
 
rahmen Rahmen rahmen
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Einfaches Pferd / Grundstufe
Ab LVL 35, kann nicht in die RVR Gebiete, keine Ausstattungen möglich
standart
Brauner / Grundstufe
Kann in den RVR Gebiete geritten werden, Ausstattungen möglich
brauner
Vollblutpferd / CL 1
Grauschimmel
Schecke
Schwarzfuchs
Rotbrauner
grauschimmel
schecke
schwarzfuchs
rotbrauner
Vollblutpferd / CL 2
Rappe
Schimmel
Fuchs
rappe
schimmel
fuchs
Rösser / CL 3
Brauner
Grauschimmel
Schecke
Rotbrauner
brauner
grauschimmel
schecke
rotbrauner
Rösser / CL 4
Rappe
Schimmel
Fuchs
Schwarzfuchs
rappe
schimmel
fuchs
schwarzfuchs
Epische Reittiere / Einhörner / CL 5
Rappe
Schimmel
Grau
Regenbogen
rappe
schimmel
grau
regenbogen
Epische Rösser
Nachtmahre
Untotenross
Sturmross
nachtmahre
untotenross
sturmross
Eisross
Feuerross
Erdross
eisross
feuerross
erdross

Reittiere "Labyrinth of the Minotaur"

Rösser / CL 6

Apfelschimmel
Falben-Pferd
rotgraues-Pferd
blutrots-Kriegspferd
apfelschimmel
falbenpferd
rotbrauespferd
blutrotespferd
Rösser / CL 7
Leopard-Pferd
Rotfalben-Pferd
Appaloosa
Edelsteinross
leopardpferd
rotfalbenpferd
appaloosa
edelsteinross
Rösser / CL 8
Appaloosa-Kriegspferd
Falben-Kriegspferd
Baumross
appaloosa
falben
baumross
Rösser / CL 9
Leopard-Kriegspferd
Rotfalben-Kriegspferd
Kelpie
leoparden
rotfalben
kelpie
Ross CL 10
mechanisches Ross
mechanisches
 
rahmen Rahmen rahmen

 

   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund