Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Kosten der Pferde
 
rahmen Rahmen rahmen
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Pferdname Kosten Wiederverkaufswert
Standart Pferd 250 Gold 188 Gold
Brauner 1 Platin 900 Gold
Grauschimmel 3 Platin 2,7 Platin
Schecke 3 Platin 2,7 Platin
Schwarzfuchs 3 Platin 2,7 Platin
Rotbrauner 3 Platin 2,7 Platin
Rappe 4 Platin 3,6 Platin
Schimmel 4 Platin 3,6 Platin
Fuchs 4 Platin 3,6 Platin
Rösser Brauner 6 Platin 5,4 Platin
Rösser Grauschimmel 6 Platin 5,4 Platin
Rösser Schecke 6 Platin 5,4 Platin
Rösser Rotbrauner 6 Platin 5,4 Platin
Rösser Rappe 8 Platin 7,2 Platin
Rösser Schimmel 8 Platin 7,2 Platin
Rösser Fuchs 8 Platin 7,2 Platin
Rösser Schwarzfuchs 8 Platin 7,2 Platin
Einhörner Rappe 15 Platin 13,5 Platin
Einhörner Schimmel 15 Platin 13,5 Platin
Einhörner Grau 15 Platin 13,5 Platin
Einhörner Regenbogen 15 Platin 13,5 Platin
Nachtmahre 15 Platin 13,5 Platin
Untotenross 15 Platin 13,5 Platin
Sturmross 15 Platin 13,5 Platin
Eisross 15 Platin 13,5 Platin
Feuerross 15 Platin 13,5 Platin
Erdross 15 Platin 13,5 Platin
Apfelschimmel 3 Platin 2,7 Platin
Falben-Pferd 3 Platin 2,7 Platin
rotbrauner Pferd 3 Platin 2,7 Platin
blutrotes Kriegspferd 3 Platin 2,7 Platin
Leoparden Pferd 4 Platin 3,6 Platin
Rotfalben Pferd 4 Platin 3,6 Platin
Appaloosa 4 Platin 3,6 Platin
Edelsteinross 15 Platin 13,5 Platin
Appoloosa-Kriegspferd 6 Platin 5,4 Platin
Falben-Kriegspferd 6 Platin 5,4 Platin
Baumross 15 Platin 13,5 Platin
Leopard-Kreigspferd 8 Platin 7,2 Platin
Rotfalben-Kriegspferd 8 Platin 7,2 Platin
Kelpie 15 Platin 13,5 Platin
Mechanisches Ross 15 Platin 13,5 Platin
 
rahmen Rahmen rahmen
   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund